12-266-09-83 , 12-266-33-26 / sklep@monster.pl
PL
PLN
0

Kategorie

Producenci

Regulamin

 
 • Sklep prowadzony jest przez firmę:
 •  MONSTER-ELEKTRONIK 
 •  Ryszard Poźniak 
 •   30-609 Kraków, ul. Chochołowska 11, 
 •   NIP PL 944-142-75-83,  REGON 356747536
 •   Wpis do ew nr.52714 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa 
 •  
 •  tel. (012) 266 - 33 - 26, tel./fax (012) 266 - 09 - 83  kom. 503-746-971
 •  e-mail: monster@monster.pl  , sklep@monster.pl
 •  Czynne: Pon-Pt  8:00-16:00, soboty nieczynne
 • Zamówienia realizujemy od 1-3 dni roboczych. Wysyłki codziennie do godz. 13.00
 • Zamówione towary, których zapas chwilowo się wyczerpał, mogą być zastąpione równoważnymi.
 • Podane ceny są CENAMI BRUTTO
 • Umowa kupna sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia i staje się ona umową wiążącą.  
 • Ceny mogą ulec zmianie w przypadku braku asortymentu i jego ponownego sprowadzenia. 
 • Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego Polskiego, prawo własności do towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za towar.
   
 • W przypadku przedpłaty na konto, numer konta oraz kwotę do zapłaty podajemy w mailu po przygotowaniu towaru. Gdyby taki mail nie dotarł prosimy o kontakt.

 • W przypadku gdy nie możemy zrealizować pełnego zamówienia zostanie wysłany towar dostępny aktualnie z magazynu po wcześniejszym kontakcie mailowym handlowca z klientem.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po wcześniejszym otrzymaniu danych firmy.
 • W przypadku zakupów poprzez sklep internetowy obowiązują również wcześniej ustalone warunki handlowe.
 • Zakupiony w naszym sklepie towar można zwrócić bez podania przyczyny z dowodem zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z Art.29 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów.
 • Kwota za towar z ceną za przesyłkę zostanie zwrócona na wcześniej podane konto.
 • Klient odsyła towar na swój koszt.
 • Zwrot towaru może być dokonany tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony.
 • Dotyczy to także oryginalnych opakowań. Zwracany towar musi być zaopatrzony we wszystkie metki, dodatkowe akcesoria jeśli były załączone do danego towaru oraz numer zamówienia. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • Niektóre zdjęcia przedstawiają kilka sztuk przedmiotu w celu jego dokładniejszej prezentacji, cena obowiązuje za 1 sztukę, chyba że inna jednostka jest podana w opisie
 •  
 • UWAGA!
 •  
 • Ceny w esklepie podane są w różnych jednostkach: za 1szt lub 10szt (DSZT) lub 100szt (STOS) lub 1000szt (TYSS). 

 

Przy jednostkach DSZT (10szt), STOS (100szt), TYSS (1000szt) lub przewody podane w km, można zamawiać mniejsze ilości przez wybranie ilości po przecinku np. 
0,1 DSZT = 1szt,   
0,01 STOS  = 1szt,  
0,001 TYSS = 1szt,  
0,001 km = 1m. 
Cena jest wtedy proporcjonalnie przeliczana.

 
Ilości minimalne obowiązują dla:
- rezystorów przewlekanych 0,125W, 0,25W, 0,5W -  min. 10sztuk, 
- rezystorów smd i kondensatorów smd ceram. i monol. - min. 100sztuk.
 • Uwaga! Płatności należy dokonywać dopiero po otrzymaniu e-maila od handlowca potwierdzającego dostępność poszczególnych towarów i tym samym faktyczną kwotę do zapłaty. Wynika to z tego, że prowadzimy sprzedaż detaliczną na miejscu (duża rotacja towarów). Po wysłaniu przez handlowca e-maila z kwotą do zapłaty towar rezerwujemy dla nabywcy przez 5 dni.

   
  Numer konta do wpłat:
  mBank:  82 1140 2004 0000 3402 3275 7078  
  (numer proszę wpisać ręcznie lub skopiować z notatnika)

   
 •  
 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW:
 •  
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta , w tym również klienta bedącego konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego , z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MONSTER-ELEKTRONIK ul.Chochołowska 11 30-609 Kraków, monster@monster.pl
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 • Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 
 • Do reklamowanego sprzętu prosimy dołączyć kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu i wysłac go na adres siedziby firmy Monster-Elektronik
 • Klient zobowiązuje się do wysłania reklamowanego towaru na swój koszt. Po naprawie my odsyłamy go na nasz koszt.
 • Jeżeli towar okaże się sprawny, klient zostanie obciążony kosztami diagnostyki i przesyłki.
 • Firma Monster rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14-stu dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 • W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych podzespołów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 •  
 • UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
 •  
 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 • Oświadczenie może zostać dostarczone w następujący sposób:
  • osobiście do siedziby firmy Sprzedawcy
  • pocztą na adres siedziby Sprzedawcy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monster@monster.pl
 • Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  • o prenumeratę;
  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 • Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 •  
 • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Adresat: MONSTER-ELEKTRONIK ul.Chochołowska 11 30-609 Kraków fax 12-266-09-83, e-mail: monster@monster.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………………………

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………….

  Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………………………………….

   

  Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):

  Numer klienta:……………………………………………………………………………………………………..

  Numer faktury:……………………………………………………………………………………………………..

   

   

  UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument  nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

   

  Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

  ……………………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów)

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  ……………………………………………………

  Data

  (*)Niepotrzebne skreślić

 •  
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
   
  • Kodeks dobrych praktyk

   Nasze codzienne działania mają na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym naszej firmy, czyli zarówno z naszymi klientami jak i innymi partnerami handlowymi. Jako firma,  mamy świadomość, jak ważne, a zarazem przynoszące same korzyści, jest postępowanie według standardów etycznych.

   Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

   1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.
   2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
   3. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania.
   4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z zaangażowaniem.
   5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy, że nie posiadamy produktu/rozwiązania, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.
   6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
   7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.
   8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp).
   9. Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów.
   10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
   11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość. 
 

Koszt wysyłki zamówionego towaru:

1. Przesyłka kurierska:

 • kurier - przedpłata na konto do 30kg - 22 zł 
 • Wysyłka gratis - zam.powyżej 2000zł (przedpłata) (0,00 PLN)
 • Wysyłka gratis - zam.powyżej 2000zł (pobranie) (0,00 PLN)

2. Odbiór osobisty w hurtowni przy ul. Połomskiego (wejście od Biedronki)

Uwaga dla klientów z Krakowa: W hurtowni obowiązują inne ceny niż w sklepie internetowym!!!!! Aby uzyskać ceny hurtowe (z internetu), proszę kupować przez sklep internetowy i zaznaczać odbiór własny w hurtowni.

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu monster.pl 
 2. MONSTER-ELEKTRONIK Ryszard Poźniak  Kraków 30-609 ul.Chochołowska 11 
 3. Kontakt z administratorem zamowienia@monster.pl 

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 1. z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. W trakcie wizyty w Serwisach dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 3. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany
  w dalszej części polityki prywatności.

II GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez użytkowników.
 2. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisów mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze),
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
 4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisów każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 6. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.

III DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III A KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
  lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisach numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III B FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnych w Serwisach formularzy kontaktowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisach formularzy kontaktowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III C FACEBOOK

 1. III D KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych (w tym na adres e-mail) oraz do celów marketingu bezpośredniego (w tym przy użyciu numeru telefonu) na podstawie odrębnie wyrażonych zgód, stosownie do przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania komunikacji marketingowej. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości prowadzenia takiej komunikacji.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 5. Odbiorca komunikacji marketingowej może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez:
  • kontakt z Administratorem lub IOD.
 6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

IV DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszych Serwisów, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisami.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisów oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisów przez użytkowników.
 6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisami oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwisy wykorzystują do swego działania pliki cookies. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisów.
 2. Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących
  z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w szczególności w przypadku:

   

  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisów.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisów.

Data aktualizacji: 2021-06-28 16:26:00

Powered by Comarch e-Sklep ®