12-266-09-83 , 12-266-33-26 / sklep@monster.pl
PL
PLN
0

Kategorie

Producenci

Regulamin

 
 • Sklep prowadzony jest przez firmę:
 •  MONSTER-ELEKTRONIK 
 •  Ryszard Poźniak 
 •   30-609 Kraków, ul. Chochołowska 11, 
 •   NIP PL 944-142-75-83,  REGON 356747536
 •   Wpis do ew nr.52714 wydany przez Prezydenta Miasta Krakowa 
 •  
 •  tel. (012) 266 - 33 - 26, tel./fax (012) 266 - 09 - 83  kom. 503-746-971
 •  e-mail: monster@monster.pl  , sklep@monster.pl
 •  Czynne: Pon-Pt  8:00-16:00, soboty nieczynne
 • Zamówienia realizujemy od 1-3 dni roboczych. Wysyłki codziennie do godz. 13.00
 • Zamówione towary, których zapas chwilowo się wyczerpał, mogą być zastąpione równoważnymi.
 • Podane ceny są CENAMI BRUTTO
 • Umowa kupna sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia i staje się ona umową wiążącą.  
 • Ceny mogą ulec zmianie w przypadku braku asortymentu i jego ponownego sprowadzenia. 
 • Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego Polskiego, prawo własności do towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za towar.
   
 • W przypadku przedpłaty na konto, numer konta oraz kwotę do zapłaty podajemy w mailu po przygotowaniu towaru. Gdyby taki mail nie dotarł prosimy o kontakt.

 • W przypadku gdy nie możemy zrealizować pełnego zamówienia zostanie wysłany towar dostępny aktualnie z magazynu po wcześniejszym kontakcie mailowym handlowca z klientem.
 • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po wcześniejszym otrzymaniu danych firmy.
 • W przypadku zakupów poprzez sklep internetowy obowiązują również wcześniej ustalone warunki handlowe.
 • Zakupiony w naszym sklepie towar można zwrócić bez podania przyczyny z dowodem zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z Art.29 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o ochronie praw konsumentów.
 • Kwota za towar z ceną za przesyłkę zostanie zwrócona na wcześniej podane konto.
 • Klient odsyła towar na swój koszt.
 • Zwrot towaru może być dokonany tylko wtedy, gdy towar nie był używany, zniszczony lub uszkodzony.
 • Dotyczy to także oryginalnych opakowań. Zwracany towar musi być zaopatrzony we wszystkie metki, dodatkowe akcesoria jeśli były załączone do danego towaru oraz numer zamówienia. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • Niektóre zdjęcia przedstawiają kilka sztuk przedmiotu w celu jego dokładniejszej prezentacji, cena obowiązuje za 1 sztukę, chyba że inna jednostka jest podana w opisie
 •  
 • UWAGA!
 •  
 • Ceny w esklepie podane są w różnych jednostkach: za 1szt lub 10szt (DSZT) lub 100szt (STOS) lub 1000szt (TYSS). 

 

Przy jednostkach DSZT (10szt), STOS (100szt), TYSS (1000szt) lub przewody podane w km, można zamawiać mniejsze ilości przez wybranie ilości po przecinku np. 
0,1 DSZT = 1szt,   
0,01 STOS  = 1szt,  
0,001 TYSS = 1szt,  
0,001 km = 1m. 
Cena jest wtedy proporcjonalnie przeliczana.

 
Ilości minimalne obowiązują dla:
- rezystorów przewlekanych 0,125W, 0,25W, 0,5W -  min. 10sztuk, 
- rezystorów smd i kondensatorów smd ceram. i monol. - min. 100sztuk.
 • Uwaga! Płatności należy dokonywać dopiero po otrzymaniu e-maila od handlowca potwierdzającego dostępność poszczególnych towarów i tym samym faktyczną kwotę do zapłaty. Wynika to z tego, że prowadzimy sprzedaż detaliczną na miejscu (duża rotacja towarów). Po wysłaniu przez handlowca e-maila z kwotą do zapłaty towar rezerwujemy dla nabywcy przez 5 dni.

   
  Numer konta do wpłat:
  mBank:  82 1140 2004 0000 3402 3275 7078  
  (numer proszę wpisać ręcznie lub skopiować z notatnika)

   
 •  
 • REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW:
 •  
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta , w tym również klienta bedącego konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego , z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MONSTER-ELEKTRONIK ul.Chochołowska 11 30-609 Kraków, monster@monster.pl
 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej. 
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
 • Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 
 • Do reklamowanego sprzętu prosimy dołączyć kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu i wysłac go na adres siedziby firmy Monster-Elektronik
 • Klient zobowiązuje się do wysłania reklamowanego towaru na swój koszt. Po naprawie my odsyłamy go na nasz koszt.
 • Jeżeli towar okaże się sprawny, klient zostanie obciążony kosztami diagnostyki i przesyłki.
 • Firma Monster rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14-stu dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
 • W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych podzespołów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 •  
 • UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
 •  
 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 • Oświadczenie może zostać dostarczone w następujący sposób:
  • osobiście do siedziby firmy Sprzedawcy
  • pocztą na adres siedziby Sprzedawcy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monster@monster.pl
 • Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 • Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  • o prenumeratę;
  • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 • Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 • Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 •  
 • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

  Adresat: MONSTER-ELEKTRONIK ul.Chochołowska 11 30-609 Kraków fax 12-266-09-83, e-mail: monster@monster.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*)o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………………………………………………………………

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):……………………………………………………………………………….

  Adres konsumenta(-ów):………………………………………………………………………………………….

   

  Dane dodatkowe (nieobowiązkowe, ale bardzo pomocne w sprawnym załatwieniu sprawy):

  Numer klienta:……………………………………………………………………………………………………..

  Numer faktury:……………………………………………………………………………………………………..

   

   

  UWAGA: Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument  nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli płatność nastąpiła przelewem lub kartą płatniczą, w razie niewskazania numeru rachunku bankowego zwrot nastąpi na rachunek bankowy lub kartę płatniczą, z której dokonano płatności, przy płatności za pobraniem zwrot dokonany będzie przekazem pocztowym jeśli nie zdecydują się Państwo wyrazić poniższej zgody na przelew bankowy):

   

  Wyrażam zgodę na zwrot dokonanej płatności przelewem na rachunek bankowy o numerze

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

  ……………………………………………………

  Podpis konsumenta(-ów)

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

  ……………………………………………………

  Data

  (*)Niepotrzebne skreślić

 •  
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
   
  • Kodeks dobrych praktyk

   Nasze codzienne działania mają na celu utrzymywanie i wzmacnianie jak najlepszych relacji z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym naszej firmy, czyli zarówno z naszymi klientami jak i innymi partnerami handlowymi. Jako firma,  mamy świadomość, jak ważne, a zarazem przynoszące same korzyści, jest postępowanie według standardów etycznych.

   Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:

   1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.
   2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
   3. Regularne monitorowanie dostępności i aktualności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy oraz ciągłe dążenie do ich eliminowania.
   4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z zaangażowaniem.
   5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy, że nie posiadamy produktu/rozwiązania, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.
   6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
   7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.
   8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki (np. dotyczących reklamacji, realizacji zamówienia, itp).
   9. Nieuchylanie się od wywiązania z zobowiązań m.in. związanych z obsługą reklamacji lub zwrotów.
   10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
   11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość. 
 

Koszt wysyłki zamówionego towaru:

1. Przesyłka kurierska:

 • kurier - przedpłata na konto do 30kg - 22 zł 
 • Wysyłka gratis - zam.powyżej 2000zł (przedpłata) (0,00 PLN)
 • Wysyłka gratis - zam.powyżej 2000zł (pobranie) (0,00 PLN)

2. Odbiór osobisty w hurtowni przy ul. Połomskiego (wejście od Biedronki)

Uwaga dla klientów z Krakowa: W hurtowni obowiązują inne ceny niż w sklepie internetowym!!!!! Aby uzyskać ceny hurtowe (z internetu), proszę kupować przez sklep internetowy i zaznaczać odbiór własny w hurtowni.

 

Data aktualizacji: 2020-07-24 10:15:00

Powered by Comarch e-Sklep ®